رقابت‌های «فرمول یک» قهرمانی جهان در استانبول

میک شوماخر، یوکی تسوندا و نیکیتا مازپین برای نخستین بار پیست استانبول را تجربه خواهند کرد

08.10.2021