«خانه ترک» در نیویورک

ساختمان «خانه ترک» در نیویورک به شکل یک آسمان‌خراش و نماد انعکاس تاریخ و تنوع فرهنگی ترک طراحی شد.

21.09.2021