واکسیناسیون کرونا در ترکیه

تعداد واکسن‌ کرونای تزریق شده در ترکیه به 100 میلیون و 267 هزار و 925 دوز رسید.

09.09.2021