واکسیناسیون کرونا در ترکیه

وضعیت واکسیناسیون جمعیت بالای 18 سال

25.08.2021