مرز ترکیه با ایران از طریق زمینی و هوایی تحت نظارت شبانه‌روزی است

ساخت دیوار مدولار، برج دیده‌بانی و حفر خندق در خط مرزی ترکیه با کشور همسایه ایران برای جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی ادامه دارد

20.08.2021