تعداد ماهواره‌های فعال ترکیه به 7 مورد رسید

ترکیه یکی از 30 کشور دارای ماهواره در فضا بوده و با راه‌اندازی ماهواره ترک‌ست 5A،تعداد ماهواره‌های فعال ترکیه به 7 مورد افزایش یافت.

30.06.2021