ماهواره ترکست 5A فعالیت خود را آغاز کرد

ماهواره ترکست 5A در عرصه خدمات تلویزیونی و مخابراتی، ترکیه را به جمع کشورهای پیشرویی که در این زمینه از نوع جدید کیو‌بند استفاده می‌کنند، وارد خواهد کرد.

29.06.2021