کانال استانبول در پنج سوال

عملیات اجرایی احداث پروژه کانال استانبول با کلنگ‌زنی اولین پل آن آغاز شد.

27.06.2021