دو سال از درگذشت محمد مرسی در دادگاه گذشت

دو سال از درگذشت محمد مرسی، نخستین رئیس‌جمهور منتخب مصر در سالن دادگاه گذشت

16.06.2021