پیرین‌کایالار؛ تونلی که ترکیه را به قفقاز متصل می‌کند

تونل «پیرین‌کایالار» در منطقه‌ای که دارای پیچ‌های خطرناک و زمستان‌های طولانی و سرمای شدید است، ساخته شده و باعث تسهیل حمل و نقل در مسیر آزادراه ارزروم-آرتوین خواهد شد.

30.12.2021