مقابله با آتش سوزى در مناطق مختلف جهان

وقوع آتش سوزى هاى گسترده باعث سوختن ده‌ها هزار هکتار در آمریکا، اروپا و روسیه شده است

31.07.2021