تعهد بین‌المللی برای کمک 6.4 میلیارد دلاری به آوارگان سوری‌

کشورها و سازمان های بین‌المللی شرکت کننده در پنجمین کنفرانس بروکسل با عنوان "کنفرانس حمایت از آینده سوریه و منطقه" متعهد شدند 6.4 میلیارد دلار به آوارگان سوری کمک کنند.

31.03.2021