مرگبارترین سوانح هوایی سال‌های اخیر

10 آوریل 2010, هواپیمای توپولف 154 حامل لخ کاچینسکی رئیس‌جمهور لهستان در روسیه سقوط کرد, 96 نفر از جمله كاچینسكی و همسرش جان خود را از دست دادند.

12.01.2021