«آغدام» که توسط ارمنستان مانند «هیروشیما» شده، از اسارت آزاد شد

استان «آغدام» که ارمنستان در سال 1993 اشغال کرد، پس از 27 سال به صاحبان اصلی آن یعنی آذربایجانی‌ها تحویل داده شد.

21.11.2020