فعالیت‌ کشتی‌های «فاتح» و «قانونی» ترکیه در دریای سیاه

کشف میدان گازی «تونا-1» در ساکاریا از بزرگترین دستاوردهای ترکیه در فعالیت‌های اکتشافی گاز طبیعی در دریای سیاه طی سال‌های اخیر بود.

17.11.2020