آذربایجان چهار سامانه موشکی S-300 ارمنستان را منهدم کرد

ارتش ارمنستان همچنان در عملیاتی که ارتش آذربایجان برای آزادسازی سرزمین‌های اشغالی خود آغاز کرده، متحمل تلفات سنگین می‌شود.

22.10.2020