رژیم اسد با برگزاری انتخابات ناحق مرتکبان جنایت جنگی را وارد مجلس سوریه کرد

در سومین انتخابات "ناحق" سوریه رهبران شبه نظامیان «شبیحه» وابسته به رژیم اسد وارد پارلمان شدند، در حالی که میان نمایندگان جدید شبه‌نظامیانی که با گروه‌های تروریستی ی.پ.گ-پ.ک.ک و داعش وارد تجارت شده‌اند نیز دیده می‌شود

24.07.2020