ترکیه اجازه تحقق رویاهای یونان در دریای اژه را نمی‌دهد

آنکارا به طرح "محدود کردن ترکیه در آناتولی" با ادامه دادن به فعالیت‌های اکتشافی کشتی سیسمیک اوروچ رئیس در این منطقه پاسخ می‌دهد.

23.07.2020