سفر به ماه با انگیزه‌های سیاسی شکل گرفته است نه علمی

اساس سفر نیل آرمسترانگ که توصیف آن "کوچک برای یک انسان اما بزرگ برای بشریت" بود، در سایه رقابت قدرت بین ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی سابق شکل گرفت

23.07.2020