افزایش سهم ترکیه در بازار جهانی صادرات

سهم ترکیه در تجارت جهانی، علی‌رغم شرایط نامعلوم ناشی از همه‌گیری کرونا و اختلال در تجارت جهانی، برای نخستین بار در تاریخ جمهوریت به بیش از یک درصد افزایش یافت

21.10.2021