ترکیه طی 9 ماه به همسایگان خود 14.5؟ میلیارد دلار کالا صادر کرد

صادرات ترکیه به کشورهای همسایه؛ بلغارستان، ایران، عراق، گرجستان، سوریه و یونان در دوره ژانویه تا سپتامبر امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 34.4 درصد افزایش یافت

07.10.2021