جهان

در انفجار بمب در سومالی 5 سرباز کشته شدند

در پی انفجار بمب در سومالی 5 سرباز این کشور کشته شدند.

29.05.2022