ترکیه, سیاسی, جهان

گفت‌وگوی تلفنی سویلو و پتل با محوریت روابط دوجانبه

وزیران کشور ترکیه و بریتانیا پیرامون روابط دوجانبه تلفنی گفت‌وگو کردند.

20.09.2021