ترکیه, جهان

ضیافت شام بردی‌محمدف به افتخار اردوغان در عشق‌آباد

رئیس‌جمهور ترکمنستان به افتخار رئیس‌جمهور ترکیه در عشق‌آباد ضیافت شام ترتیب داد.

27.11.2021