ترکیه, سیاسی, جهان

روسای جمهور ترکیه و صربستان تلفنی گفت‌وگو کردند

31.07.2021