ترکیه

دیدار اردوغان با دبیرکل جدید سازمان همکاری اسلامی

رئیس جمهور ترکیه با دبیرکل جدید سازمان همکاری اسلامی دیدار کرد.

25.11.2021