ترکیه, جهان

ترکیه روز ملی هند را تبریک گفت

وزارت امور خارجه ترکیه با انتشار پیامی روز ملی جمهوری هند را تبریک گفت.

26.01.2022