سیاسی

گفتگوی وزرای امور خارجه ترکیه و آمریکا

وزرای امور خارجه ترکیه و آمریکا گفتگوی تلفنی انجام دادند.

17.02.2019