خاورمیانه

وزیر اسرائیلی از یهودیان فرانسه خواست به اسرائیل مهاجرت کنند

وزیر امور مهاجرت اسرائیل در پی حمله به قبرستان ویژه یهودیان در فرانسه، یهودیان این کشور را به مهاجرت به اسرائيل فراخواند.

19.02.2019
وزیر اسرائیلی از یهودیان فرانسه خواست به اسرائیل مهاجرت کنند

قدس/ سعيد عموری/ خبرگزاری آناتولی

یوآف گالانت، وزیر امور مهاجرت اسرائیل با انتشار پیامی به زبان عبری در توییتر با اشاره به هجوم به قبرستان یهودیان در فرانسه، یهودیان این کشور را به "بازگشت به وطن" ـ مهاجرت به اسرائیل ـ فراخواند.

وی در پیام خود نوشت: "روز سه شنبه گذشته، قبرستان ویژه یهودیان در فرانسه مورد تخریب قرار گرفت که دوران تاریک تاریخ یهودیان را یادآوری می کند."

او ادامه داد: "من هفته گذشته از قبرستانی در پاریس بازدید کردم که در معرض یهودی‌ستیزی قرار گرفته بود."

وزیر امور مهاجرت اسرائیل با محکوم کردن این اقدام با شدیدترین لحن، یهودیان فرانسه را به مهاجرت به اسرائیل فراخواند.

لازم به ذکر است روز سه شنبه گذشته افراد ناشناس با حمله به قبرستان ویژه یهودیان در روستای كاتسنايم در فرانسه بر روی هشتاد قبر صلیب شکسته، نشانه گروه نازی‌ها را کشیدند.


خبرگزاري آناتولي اخبار خود از طريق سامانه مدیریت خبر (HAS) براي مشترکین رسانه‌ای ارسال و فقط بخشي از آنها را خلاصه و در وبسايت خود منتشر ميكند. بنابراين براي دريافت اخبار كامل ما، لطفا تماس گرفته و مشترك شويد!