خاورمیانه

وزیران خارجه ترکیه و آذربایجان تلفنی گفت‌وگو کردند

26.02.2021