خاورمیانه

ادامه حفر تونل‌ توسط پ.ک.ک/ی.پ.گ در شمال سوریه

گروه تروریستی پ.ک.ک/ی.پ.گ به حفر تونل در مناطق تحت اشغال خود در شمال سوریه همچنان ادامه می‌دهد.

15.04.2019
ادامه حفر تونل‌ توسط پ.ک.ک/ی.پ.گ در شمال سوریه

-

آنکارا/خبرگزاری آناتولی

گروه تروریستی پ.ک.ک/ی.پ.گ به حفر و گسترش تونل‌های جدید در دو شهرستان مذکور ادامه می دهد. این گروه همچنین به فعالیت حفر تونل در تل ابیض از غرب به شرق در خط مرزی ترکیه٬ قامیشلی٬ مالکیه و راس العین نیز ادامه می دهد.

امروز ادامه حفر تونل مجددا از سوی دوربین‌های خبرگزاری آناتولی مشاهده و به تصویر کشیده شد.

این گروه تروریستی در شهرک‌های مسکونی کوچک در خاک سوریه که در مقابل پاسگاه‌های مرزی پلیس ترکیه قرار دارند نیز اقدام به حفر تونل کرده است.

تصاویر هوایی از تونل‌های گروه تروریستی پ.ک.ک/ی.پ.گ در ماه دسامبر 2018 در منطقه منبج سوریه واقع در غرب رود فرات و شهرستان عین العرب، توسط دوربین‌های خبرگزاری آناتولی نیز ثبت شده بود.

گروه تروریستی پ.ک.ک/ی.پ.گ این اقدامات را در راستای آمادگی در برابر اقدام نظامی احتمالی ترکیه در شرق فرات انجام می دهد.

پس از عملیات شاخه زیتون ترکیه که پ.ک.ک/ی.پ.گ از عفرین خارج شدند مشخص شد که این گروه تروریستی برای اینکه از این شهرستان خارج نشود در بسیاری از نقاط شهر اقدام به حفر تونل کرده بود.

خبرگزاري آناتولي اخبار خود از طريق سامانه مدیریت خبر (HAS) براي مشترکین رسانه‌ای ارسال و فقط بخشي از آنها را خلاصه و در وبسايت خود منتشر ميكند. بنابراين براي دريافت اخبار كامل ما، لطفا تماس گرفته و مشترك شويد!