جهان, خاورمیانه

کمک‌های انسانی سازمان ملل متحد به مردم ادلب

سازمان ملل متحد 29 کامیون حامل کمک‌های انسانی برای مردم سوریه در ادلب ارسال کرد.

Cem Genco,Moharram Pourbagheri   | 17.07.2019