جهان

واژگونی قایق در نیجریه؛ 10 نفر جان باختند

بر اثر واژگونی قایقی در نیجریه 10 نفر جان خود را از دست دادند.

01.08.2020