جهان

نشست کابینه دولت ترکیه به ریاست اردوغان آغاز شد

نشست کابینه دولت ترکیه به ریاست رئيس‌جمهور اردوغان آغاز شد.

30.11.2020