ترکیه

گارد ساحلی ترکیه 43 مهاجر را از خطر غرق شدن نجات داد

نیروهای گارد ساحلی ترکیه 43 مهاجر غیر قانونی را در سواحل بودروم از خطر غرق شدن نجات دادند.

14.05.2019
گارد ساحلی ترکیه 43 مهاجر را از خطر غرق شدن نجات داد

موغلا/ دورموش گنچ/ خبرگزاری آناتولی

نیروهای گارد ساحلی ترکیه 43 تبعه خارجی را که قصد داشتند از راه‌های غیرقانونی از کشور خارج شوند، در سواحل بودروم در استان موغلا از خطر غرق شدن نجات دادند.

مهاجران غیرقانونی که تبعه فلسطین بوده‌اند، پس از طی روند اداری به اداره امور مهاجرت استان موغلا منتقل شدند.

گفتنی است نیروهای پلیس، گارد ساحلی و ژاندارمری ترکیه برای جلوگیری از مهاجرت‌های غیرقانونی در سراسر کشور، اقدامات وسیعی را انجام می دهند. خبرگزاري آناتولي اخبار خود از طريق سامانه مدیریت خبر (HAS) براي مشترکین رسانه‌ای ارسال و فقط بخشي از آنها را خلاصه و در وبسايت خود منتشر ميكند. بنابراين براي دريافت اخبار كامل ما، لطفا تماس گرفته و مشترك شويد!