ترکیه, ویروس کرونا

کرونا در ترکیه؛ آمار بهبودیافتگان به 3 میلیون و 792 هزار نفر رسید

20.04.2021