ترکیه

عبور کشتی جنگی آمریکا از تنگه چاناک‌قلعه

یک فروند کشتی جنگی ارتش آمریکا از تنگه چاناک‌قلعه ترکیه عبور کرد.

14.09.2019