ترکیه

شش تروریست پ.ک.ک/ی.پ.گ در شمال سوریه از پای درآمدند

بنا به اعلام وزارت دفاع ترکیه، 6 تروریست پ.ک.ک/ی.پ.گ که در حال تدارک حمله به منطقه اجرای عملیات چشمه صلح در شمال سوریه بودند، از پای درآمدند.

26.09.2021