ترکیه, جهان, خاورمیانه

دیدار وزیر خارجه ترکیه با هئیت سودانی در استانبول

وزیر امور خارجه ترکیه با هئیتی از نهاد ریاست جمهوری سودان در شهر استانبول دیدار و گفتگو کرد.

13.02.2019