ترکیه, جهان

دیدار اردوغان با وزرای امور خارجه آذربایجان و ترکمنستان

رئیس‌جمهور ترکیه، وزرای امور خارجه آذربایجان و ترکمنستان را به حضور پذیرفت.

23.02.2021