ترکیه

دستگیری 79 مهاجر غیرقانونی در ازمیر ترکیه

گارد ساحلی ترکیه در استان ازمیر طی 79 تبعه خارجی را که درصدد سفر غیرقانونی به یونان بودند دستگیر کرد.

Mustafa Yıldırım,Hacer Şahin   | 25.06.2019
دستگیری 79 مهاجر غیرقانونی در ازمیر ترکیه

Izmir

ازمیر/ مصطفی یلدریم/ خبرگزاری آناتولی

نیروهای گارد ساحلی ترکیه در استان ازمیر یک قایق بادی حامل 49 تبعه جمهوری کنگو را در سواحل شهرستان دیکیلی متوقف و تمام آنها که قصد سفر غیرقانونی به یونان داشتند دستگیر کردند.

سی تبعه افغانستان نیز که قصد سفر غیرقانونی به یونان داشتند در قایق دیگری در سواحل شهرستان اورلا شناسایی و دستگیر شدند. تمام آنها به اداره مهاجرت ازمیر انتقال یافته اند.


خبرگزاري آناتولي اخبار خود از طريق سامانه مدیریت خبر (HAS) براي مشترکین رسانه‌ای ارسال و فقط بخشي از آنها را خلاصه و در وبسايت خود منتشر ميكند. بنابراين براي دريافت اخبار كامل ما، لطفا تماس گرفته و مشترك شويد!
موضوعات مرتبط
Bu haberi paylaşın