ترکیه

دستگیری 38 مهاجر غیرقانونی در حتای ترکیه

نیروهای امنیتی ترکیه 38 مهاجرغیرقانونی را در شهرستان‌های «آلتین‌اوزو» و«کریک‌هان» استان حتای، دستگیر کردند.

23.08.2019
دستگیری 38 مهاجر غیرقانونی در حتای ترکیه

حتای/خبرگزاری آناتولی

نیروهای ژاندارمری ترکیه 30 تبعه سوری را که از راه‌های غیرقانونی وارد ترکیه شده‌ بودند در شهرستان آلتین‌اوزو و 8 تن دیگر را هنگام بازرسی یک دستگاه خودرو در نزدیکی شهرستان کریک‌هان این استان دستگیر کردند.

یک تبعه سوری نیز به اتهام همدستی با مهاجرت غیرقانونی دستگیرشده اند. افراد دستگیر شده پس از طی مراحل اداری به مرکز مهاجرت حتای منتقل شدند.

گفتنی است عملیات نیروهای امنیتی ترکیه در سراسر کشور برای ممانعت از مهاجرت‌های غیرقانونی ادامه دارد.

خبرگزاري آناتولي اخبار خود از طريق سامانه مدیریت خبر (HAS) براي مشترکین رسانه‌ای ارسال و فقط بخشي از آنها را خلاصه و در وبسايت خود منتشر ميكند. بنابراين براي دريافت اخبار كامل ما، لطفا تماس گرفته و مشترك شويد!