ترکیه, جهان

دبیر کل ناتو: ترکیه عملیات نظامی را متوقف کرد

03.12.2019