صفحه اصلی > ترکیه

ترکیه دیگر اخبار

سخنگوی حزب عدالت و توسعه ترکیه با بیان اینکه وضعیتی که در شرق فرات و شمال سوریه به وجود آمده یک تهدید درجه یک برای ترکیه است گفت جمهوری ترکیه این تهدید را از بین خواهد برد.