ترکیه, بهداشت, ویروس کرونا

بیش از 71 میلیون دوز واکسن کرونا در ترکیه تزریق شد

آمار دوزهای تزریق شده واکسن کرونا در ترکیه از مرز 71 میلیون دوز فراتر رفت.

29.07.2021