ترکیه, ایران

فرود اضطراری هواپیمای ترکیش ایرلاینز در تهران

یک فروند هواپیمای ترکیش ایرلاینز از مسیر دهلی به استانبول در تهران فرود اضطراری کرد.

19.05.2019