ایران

ظریف وارد مادرید شد

وزیر امور خارجه ایران در آغاز تور اروپایی خود وارد مادرید شد.

13.05.2021