ترکیه, ایران

دیدار وزرای خارجه ترکیه و ایران در استانبول

وزرای امور خارجه ترکیه و ایران در استانبول دیدار و گفتگو کردند.

09.12.2019