ترکیه, انتخابات

نتایج اولیه انتخابات شهرداری‌ها و شوراهای ترکیه اعلام شد

31.03.2019