اقتصادی

سیر نوسانی ارزش سهام در بازارهای بورس اروپا

شاخص‌های اصلی بازارهای سهام اکثر کشورهای اروپایی امروز سیر نوسانی در پیش گرفتند.

18.02.2019
سیر نوسانی ارزش سهام در بازارهای بورس اروپا

استانبول/ خبرگزاری آناتولی

شاخص‌های اصلی اکثر بازارهای بورس کشورهای اروپایی امروز دوشنبه 18 فوریه 2019 سیر نوسانی در پیش گرفتند.

در این راستا شاخص «یورواستوکس-600» با افزایش 0.07 درصدی به 369.20 واحد و شاخص‌ «داکس» بورس آلمان به 11.301.51 واحد رسیدند.

شاخص «فوتسی-100» بورس لندن با کاهش 0.06 درصدی در سطح 7.231.48 واحد قرار گرفت. شاخص «کک-40» بورس فرانسه با رشد 0.17 درصدی در سطح 5.161.63 واحد قرار گرفت.

در این میان ارزش شاخص «ام‌.آی‌.بی-30» بازار بورس ایتالیا با افزایش 0.36 درصدی به 20.284.50 واحد و ارزش سهام «ایبکس-35» بورس اسپانیا با افزایش 0.35 درصدی به 9.156.41 واحد کاهش یافتند.


خبرگزاري آناتولي اخبار خود از طريق سامانه مدیریت خبر (HAS) براي مشترکین رسانه‌ای ارسال و فقط بخشي از آنها را خلاصه و در وبسايت خود منتشر ميكند. بنابراين براي دريافت اخبار كامل ما، لطفا تماس گرفته و مشترك شويد!